18 Ianuarie 2019 20:48:28
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
HOTARARI de consiliu pe anul 2013
An
Numar
HOTARARI de consiliu 2013
2013
1
HOTARAREA NR.1 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013
2013
2
HOTARARE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2012
2013
3
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM.CORNETU PENTRU TRIMESTRUL AL IV-LEA AL ANULUI 2012
2013
4
HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDEXARII TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI A TERENURILOR AFERENTE PENTRU ANUL 2013
2013
5
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU
2013
6
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2013 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR DE SOMAJ
2013
7
HOTARARE PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIA PUBLICA A UNUI SPATIU DIN CLADIREA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL CORNETU AFLAT IN PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI CORNETU SI ADMINISTRATIA CONSILIULUI LOCAL CORNETU, PENTRU AMENAJAREA SPATII CU DESTINATIA SEDII ADMINISTRATIVE,ORGANIZATII PROFESIONALE
2013
8
HOTARARE PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIA PUBLICA A UNUI SPATIU DIN INCINTA CASA DE CULTURA SITUAT IN STR.SOS.ALEXANDRIEI,NR.138, PENTRU ACTIVITATEA DE BIROTICA
2013
9
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU
2013
10
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL COM.CORNETU,IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2013
11
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PRIVIND ANUL SCOLAR 2013-1014 IN COM.CORNETU,JUD.ILFOV
2013
12
HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI CU NR.CADASTRAL 50740 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA CU NUMARUL 50740 PROPRIETATEA PRIVATA A COMUNEI CORNETU
2013
14
HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI CU NR.CADASTRAL 50751 INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA CU NUMARUL 50751 PROPRIETATEA PRIVATA A COMUNEI CORNETU
2013
15
HOTARARE PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE PRELUNGIRE A SCRISORII DE GARANTARE BANCARA NR.10219/07.09.2012,IN VALOARE DE 5747328 LEI DIN FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL PENTRU FINANTAREA OBIECTIVELOR DERULATE PRIN FEADR MASURA 322
2013
16
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
2013
17
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI CORNETU.
2013
18
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI PRIVIND GOSPODARIREA COM.CORNETU PE ANUL 2013.
2013
19
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DINTRE BAROUL ILFOV SI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNETU,JUDETUL ILFOV.
2013
20
HOTARARE PRIVIND ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU CU CONSILIUL JUDETEAN ILFOV IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC JUDETEAN "COMUNICARE DE TIP VIDEOCONFERINTA|".
2013
21
HOTARARE PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDARII AJUTOARELOR DE URGENTA SI A PRESTATIILOR FINANCIARE EXCEPTIONALE.
2013
22
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2013.
2013
23
HOTARARE 23 DIN 29.04.2013.
2013
24
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013.
2013
25
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU,JU.ILFOV.
2013
26
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR AJUTOARE DE URGENTA PERSOANELOR SINGURE SI FAMILIILOR DEFAVORIZATE CU OCAZIA SARBATORII RELIGIOASE "INVIEREA DOMNULUI".
2013
27
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2013.
2013
28
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.6 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU NR.1/2013.
2013
29
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADIA ILFOV ,LA CARE COM.CORNETU ESTE MEMBRU ASOCIAT
2013
30
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013
2013
31
HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Cornetu nr.50/17.12.2007 privind aprobarea regulamentului de organizare ,desfasurare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi in com.Cornetu
2013
32
HOTARARE privind retransmiterea terenurilor aferente obiectivului de investitii " Modernizare drumuri de interes local in comuna Cornetu ,judetul Ilfov " din administrarea M.D.R.A.P. In administrarea UAT Cornetu
2013
33
HOTARARE privind aprobarea prestatiilor de salubrizare stradala in Com. Cornetu pe anul 2013
2013
34
HOTARARE Privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza localitatii Cornetu in anul 2013
2013
35
HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu pentru prestarea serviciilor medicale de recuperare (fizioterapie si kinetoterapie)
2013
36
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COM.CORNETU IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SC APA-CANAL ILFOV SA
2013
37
HOTARARE privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Apa - Canal Ilfov S.A. Consiliul Local Cornetu intrunit in sedinta la data de 28.06.2013
2013
38
HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.4/19.01.2010 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica la obiectivul de investitii „ Extinderea si dotarea cu echipamente didactice a Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Cornetu "
2013
39
HOTARARE privind desemnare reprezentanti ai comunei Cornetu in comisia de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia "Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si canalizare,inclusiv realizarea statiilor de pompare apa uzata menajera in localitatile Cornetu,Domnesti si Ciorogarla judetul Ilfov "
2013
40
HOTARARE privind aprobarea organigramei,numarul de personal si statutul de functii al aparatului de specialitate al Primarului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local
2013
41
HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilorde executie pentru lucrarea Proiectare,asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor si executiei "Proiect integrat FEADR,Masura 322 actiunea 2 infiintare spatii verzi in Comuna Cornetu"
2013
42
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei CORNETU,judetul Ilfov
2013
43
HOTARARE privind aprobarea taxei de utilizare temporara a Salii de spectacol din Casa de Cultura si a Salii Multifunctionale din strada Livezi,nr.11A
2013
44
HOTARARE privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie bancara nr.IG 123313677/07.09.2012 in valoare de 5 747 328,4 lei din fondul de garantare a creditului rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin FEADR masura 322
2013
45
HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al Com.Cornetu pentru trimestrul II al anului 2013
2013
46
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii consiliului local Cornetu nr.34/28.06.2013 pentru aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza localitatii Cornetu in anul 2013
2013
47
HOTARARE privind aprobarea acordului de parteneriat intre com. Vlad Tepes,jud. Calarasi, com.Cornetu si SC Avangarde Technologies Consulting SRL in vederea implementarii proiectului "Ia-ti angajamentul ca te vei angaja!"
2013
48
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013
2013
49
HOTARARE privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Com.Cornetu in Consiliul de Administratie al scolii gimnaziale nr.1 Cornetu
2013
50
HOTARARE privind numirea reprezentantului C.L.Cornetu in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a scolii gimnaziale nr.1 Cornetu
2013
51
HOTARARE privind desemnarea reprezentantului com.Cornetu in comisia de receptie pe parti de lucrari executate la obiectivul gospodaria de apa Cornetu in cadrul contractului de lucrari nr.16/2011 "Reabilitare si extindere surse de apa,statii de tratare,rezervoare si statii de pompare apa potabila in localitatile Bragadiru,Cornetu,Pantelimon,Dobroesti,Domnesti,Ciorogarla,Branesti si Cernica,jud.Ilfov
2013
52
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar parohiilor din localitate
2013
53
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013
2013
54
HOTARARE privind asocierea C.L.Cornetu cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea finantarii obiectivului de investitii "Extinderea si dotarea cu echipamente didactice a Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Cornetu"
2013
55
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Cornetu,jud.Ilfov
2013
56
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013
2013
57
HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Cornetu pentru trimestrul III al anului 2013
2013
58
HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie naintrerupta in anul 2013 si a cate 250 lei pentru persoanele vaduve care in anul 2013 ar fi implinit 50 de ani de casatorie sau peste 50 de ani si care nu s-au ma recasatorit
2013
59
HOTARARE privind aprobarea solicitarii unui ajutor financiar de la C.J. Ilfov pentru achitarea integrala a situatiilor de plata din cadrul "Proiectului integrat FEADR Masura 322-Modernizare drumuri,parc,festival cu specific local,infiintare si dotare centru social pentru persoane cu nevoi speciale " ,derulat in cadrul contractului de finantare C32201098500016/01.06.1010
2013
60
HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de executie pentru lucrarea "Amenajare sala multifunctionala str. Livezi"
2013
61
HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de executie pentru lucrarea "Proiect integrat FEADR Masura 322-Modernizare retele drumuri in com. Cornetu ,Jud.Ilfov"
2013
62
HOTARARE privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie nr. IG123313677/07.09.2012 emisa de Fondul de garantare a creditului rural pentru proiectul derulat prin FEADR-Masura 322
2013
63
HOTARARE privind modificarea anexei HCL nr.17/2010 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com. Cornetu,jud.Ilfov cu modificarile ulterioare
2013
64
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local al com.Cornetu pe anul 2013
2013
65
HOTARARE privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment
2013
66
HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr.58 din 08.11.2013
2013
67
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local al com.Cornetu pe anul 2013
2013
68
HOTARARE privind aprobarea programului prestatiilor de salubrizare stradala in com.Cornetu pe anul 2014
2013
69
HOTARARE privind aprobarea planului de deszapezire pentru iarna 2013-2014
2013
70
HOTARARE privind anularea majorarilor de intarziere aferente unor taxe speciale
2013
71
HOTARARE privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice
2013
72
HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
2013
73
HOTARARE privind modificarea HCL nr.43/29.07.2013 privind aprobarea taxei de utilizare temporara a salii de spectacol din Casa de Cultura si a salii multifunctionale din str. Livezi , nr.11A
2013
74
HOTARARE privind stabilirea indemnizatiei de sedinta a consilierilor locali
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 161
· Cel mai nou membru: Braslasu Mihail
Pagină generată în 0.09 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 Site realizat de IT-TOTAL 604,534 vizite unice