18 Ianuarie 2019 20:32:08
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
HOTARARI de consiliu pe anul 2012
An
Numar
HOTARARI de consiliu 2012
2012
1
HOTARARE privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011.
2012
2
HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2011.
2012
3
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de pavare alei pietonale si carosabil gradinita str.Livezi.
2012
4
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare alei,trotuare,spatii verzi in zona Umbrelute.
2012
5
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Platforma din dale de beton pentru parcari auto.
2012
6
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Reconditionare iluminat public strada Livezi.
2012
7
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Instalare corpuri de iluminat cu led cartier Livezi.
2012
8
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Instalare echipament iluminare exterioara parcari str.Panselelor bloc P14.
2012
9
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica bloc P12.
2012
10
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica bloc P2.
2012
11
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica bloc P8,P13 si Specialisti.
2012
12
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica bloc D6.
2012
13
HOTARARE privind admitere receptie la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica bloc P7.
2012
14
HOTARARE privind aprobarea indexarii tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat accea de locuinta si a terenurilor aferente pentru anul 2012.
2012
15
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2012.
2012
16
HOTARARE privind aprobarea finantarii multianuale a obiectivului de investitii: ''Extinderea si dotarea cu echipament didactic a Scolii cu clasele I-VIII, Nr.1, Cornetu, Judetul Ilfov.
2012
17
HOTARARE privind aprobarea deblocarii unei prime transe a unui cuantum de 27.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2011 pentru dotarea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
2012
18
HOTARARE privind darea in administrare a unitatilor de invatamant proprietate publica, din comuna Cornetu, catre Scoala cu clasele I-VIII, Nr.1,Cornetu.
2012
19
HOTARARE privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice.
2012
20
HOTARARE privind aprobarea documentatiei de urbanism"Plan urbanistic zonal" intocmita de SC GEOID SRL privind obiectivul de investitii "ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+2E" amplasata in comuna Cornetu, strada DE 1789, tarla 16.
2012
21
HOTARARE privind aprobarea retelei scoalare a comunei Cornetu pentru anul scolar 2012-2013.
2012
22
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al comunei Cornetu,judetul Ilfov pentru perioada 02.03.2012-02.06.2012 .
2012
23
HOTARARE privind aprobarea documentatiei cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Cornetu si metodologiei de evaluare a acestora.
2012
24
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.50/2011.
2012
25
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.58/2011.
2012
26
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.59/2011.
2012
27
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.60/2011.
2012
28
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.61/2011.
2012
29
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.62/23.12.2011
2012
30
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.64/2011.
2012
31
HOTARARE privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Cornetu Nr.14/2012.
2012
32
HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unor terenuri.
2012
33
HOTARARE privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren intravilan situat in satul Cornetu,str.Panselelor,nr.36, vila E15, tarlaua 23, parcela 1517 in suprafata de 121 mp, teren apartinand domeniului privat al com.Cornetu,necesar realizarii unei extinderi imobil cu destinatia garaj auto-magazie.
2012
34
HOTARARE privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren intravilan situat in satul Cornetu,str.Panselelor,nr.36, vila E15, tarlaua 23, parcela 1517 in suprafata de 118 mp, teren apartinand domeniului privat al com.Cornetu,necesar realizarii unei extinderi imobil cu destinatia bucatarie de vara.
2012
35
HOTARARE privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren intravilan situat in satul Cornetu,str.Panselelor,nr.36, vila E15, tarlaua 23, parcela 1517 in suprafata de 144 mp, teren apartinand domeniului privat al com.Cornetu,necesar realizarii unei extinderi imobil cu destinatia bucatarie de vara.
2012
36
HOTARARE privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren intravilan situat in satul Cornetu,str.Panselelor,nr.36, vila E15, tarlaua 23, parcela 1517 in suprafata de 118 mp, teren apartinand domeniului privat al com.Cornetu,necesar realizarii unei extinderi imobil cu destinatia garaj auto.
2012
37
HOTARARE privind infiintarea,organizarea,reglementarea si controlul serviciului public de calatori intre com.Cornetu si municipiul Bucuresti cu autobuze RATB.
2012
38
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012.
2012
39
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME SI A UNUI PREMIU CUPLURILOR CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA IN ANUL 2012 SI A 250 LEI PERSOANELOR VADUVE CARE IN ANUL 2012 AR FI IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE SAU PESTE 50 DE ANI SI NU S-AU MAI RECASATORIT.
2012
40
HOTARARE privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor singure si familiilor defavorizate cu ocazia sarbatorii religioase "Invierea Domnului".
2012
41
HOTARARE privind alocarea sumei de 592 mii lei acordata prin H.G. Nr.255/2012 pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli de capital si pentru cofinantarea unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.
2012
42
HOTARARE privind aprobarea documentatiei cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Cornetu si metodologiei de evaluare a acestora.
2012
43
HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unui teren in vederea realizarii unui parc energetic.
2012
44
HOTARARE privind aprobarea PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE COM.CORNETU SI FUNDATIA CONVERGENTE EUROPENE IN VEDEREA IMPLEMELNTARII PROIECTULUI ‘’MASURI INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU MEDIUL RURAL’’,PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE 2007-2013,AXA PRIORITARA NR.5 PROMOVAREA MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE,DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.2 PROMOVAREA SUSTENABILITATII PE TERMEN LUNG A ZONELOR RURALE IN CEEA CE PRIVESTE DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
2012
45
HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al com.Cornetu pentru trimestrul I al anului 2012
2012
46
HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
2012
47
HOTARARE privind modificarea hotararii consiliului local Cornetu.
2012
48
HOTARARE privind nominalizarea dirigintilor de santier pentru "Proiect integrat FEADR,Masura 322".
2012
49
HOTARARE privind acordarea de gratuitati 100% pe linia RATB 407 Bucuresti-Cornetu pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in comuna Cornetu.
2012
50
HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2012 si persoanelor vaduve care in anul 2012 ar fi implinit 50 de ani de casatorie sau peste 50 de ani si care nu s-au mai recasatorit.
2012
51
HOTARARE privind aprobarea raportului asupra situatiei gestionarii bunurilor din domeniul public si privat al comunei Cornetu.
2012
52
HOTARARE privind modificarea si completarea anexei nr.6 la hotararea consiliului local Cornetu nr.15/2012.
2012
53
HOTARARE privind anularea majorarilor de intarziere aferente unor taxe speciale.
2012
54
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 30.06.2012 - 30.09.2012.
2012
55
HOTARARE privind modificarea si inlocuirea anexei la Hotararea Consiliului Local Cornetu nr.41/2012
2012
56
HOTARARE privind revocarea Hotararii Consiliului Local Cornetu nr.44/2012.
2012
57
HOTARARE privind participarea Primariei Comunei Cornetu in calitate de partener, alaturi de Fundatia Convergente Europene - beneficiar si SC SIVECO Romania SA - partener2, pentru implementarea proiectului cu titlul "Masuri integrate de ocupare pentru mediul rural, ID 87116, Contract POSDRU/110/5.5/G/87116.
2012
58
HOTARARE privind modificarea Consiliului Local al comunei Cornetu nr.36 din 30.09.2009 privind aprobarea conditiilor de preluare si criteriile de selectie ale cheltuielilor corespunzatoare cotei de 20% din lucrarile de interventie pentru reabilitarea termica.
2012
59
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012.
2012
60
HOTARARE privind aprobarea programului prestatiilor de salubrizare stradala in com.Cornetu pe anul 2012.
2012
61
HOTARARE privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic comuna Cornetu prin Consiliul Local al comunei Cornetu
2012
62
HOTARARE privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Cornetu.
2012
63
HOTARARE privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier al Consiliului Local al comunei Cornetu,Jud.Ilfov.
2012
64
HOTARARE privind constatarea constituirii Consiliului Local al comunei Cornetu,jud.Ilfov.
2012
65
HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta.
2012
66
HOTARARE privind alegerea viceprimarului Consiliului Local Cornetu.
2012
67
HOTARARE privind organizarea comisiilor de specialitate
2012
68
HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 30.08.2012-30.11.2012.
2012
69
HOTARARE privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stan Florin si validarea mandatului de consilier a domnului Paun Robertino Cristian
2012
70
HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.67/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate
2012
71
HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Cornetu nr.37/29.03.2012 privinf aprobarea contractului de transport public privind infiintarea,organizarea,reglementarea,coordonarea si controlul serviciului public de calatori intre Comuna Cornetu si Municipiul Bucuresti
2012
72
HOTARARE privind aprobarea asocierii comunei Cornetu cu unele unitati administrativ teritoriale din judetul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare "Ecosal Ilfov"
2012
73
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012.
2012
74
HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul al doilea al anului 2012.
2012
75
HOTARARE privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare bancara in valoare de 5 747 328.40 lei din Fondul de garantare a creditului lunar pentru infiintarea obiectivelor derulate prin FEADR Masura 322
2012
76
HOTARARE privind aprobarea planului de actiuni si de interes local pe anul 2012 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
2012
77
HOTARARE privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Local al Comunei Cornetu nr.36 din 30.05.2011 privind insusirea variantei finale a stemei comunei Cornetu,Judetul Ilfov.
2012
78
HOTARARE privind transformarea unor posturi de nivel inferior in nivel superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului
2012
79
HOTARARE privind revocarea Hotararii Consiliului Local Cornetu nr.42/2012
2012
80
HOTARARE privind validarea mandatului de consilier al doamnei Voicu Elena
2012
81
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012
2012
82
Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al Com.Cornetu pentru trimestrul al III-lea pentru anul 2012
2012
83
Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Com.Cornetu,in consiliul de administrare al Solii Gimnaziale Nr.1 Cornetu
2012
84
Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Com.Cornetu,in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Scolii Gimnaziale Nr.1 Cornetu
2012
85
Hotarare privind indreptarea erorilor materiale cuprinse in anexa la Hotararea Consiliului Local Cornetu Nr.55/28.05.2012
2012
86
Hotarare privind desemnarea a doi consilieri la adunarea sateasca pentru alegerea delegatului satesc al satului Buda
2012
87
Hotarare privind asocierea Consiliului Local al Com.Cornetu cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea finantarii obiectivului de investitii "Amenajare sala multifunctionala din Str.Livezi"
2012
88
Hotarare privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii "Finalizare casa de cultura comuna Cornetu"
2012
89
Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu din cladirea "Casa de cultura"situata in soseaua Alexandriei,nr.138 pentru judecatoria Cornetu
2012
90
Hotarare privind aprobarea finantarii unor obiective de interes local din imprumutul contractat de la CEC BANK SA
2012
91
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012
2012
92
Hotarare privind schimbarea partenerilor in cadrul proiectului "Sustenabilitate in zonele Rurale prin Crearea de Oportunitati Sporite de Ocupare" implementat de catre comuna Cornetu
2012
93
Hotarare privind constituirea grupului de lucru local de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor pentru perioada 2012-2020
2012
94
Hotarare privind stabilirea si aprobarea locurilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice
2012
95
Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta,asistenta si reprezentare a comunei Cornetu
2012
96
Hotarare privind revocarea art.1 al Hotararii Consiliului Local Cornetu nr.43/2012 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unui teren din com.Cornetu in vederea realizarii unui parc energetic
2012
97
Hotarare privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii "Amenajare baza sportiva cu teren de fotbal omologabil tip I"
2012
98
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Cornetu,jud.Ilfov
2012
99
Hotarare privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2012 si a cate 250lei pentru persoanele vaduve care in anul 2012 ar fi implinit 50 de ani de casatorie sau peste 50 de ani si care nu s-au mai recasatorit
2012
100
Hotarare privind infiintarea de cabinete medicale scolare
2012
101
Hotarare privind organizarea "Pomului de Craciun 2012" pentru copii din unitatile de invatamant din localitate
2012
102
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012
2012
103
Hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si a Statului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ADIA Ilfov,la care comuna Cornetu este membru asociat
2012
104
Hotarare privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice
2012
105
Hotarare privind anularea majorarilor de intarziere aferente unor taxe speciale
2012
106
Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013
2012
107
Hotarare privind aprobarea concesionarii,terenului in suprafata de 121 m.p.,cu nr.cadastral 506008 inscris in Cartea Funciara a com.Cornetu cu nr.50608,d-lui Gheorghe Ion
2012
108
Hotarare privind aprobarea concesionarii,terenului in suprafata de 118 m.p., cu nr.cadastral 506009 inscris in Cartea Funciara a com.Cornetu cu nr.506009,d-lui Gheorghe Constantin
2012
109
Hotarare privind aprobarea concesionarii,terenului in suprafata de 144 m.p., cu nr.cadastral 50610 inscris in Cartea Funciara a com.Cornetu cu nr.50610,d-lui Ispir Gheorghe
2012
110
Hotarare privind aprobarea concesionarii,terenului in suprafata de 114 m.p., cu nr.cadastral 50611 inscris in Cartea Funciara a com.Cornetu cu nr.50611,d-nei Ionita Daniela
2012
111
Hotarare privind aprobarea concesionarii,terenului in suprafata de 300 m.p., cu nr.cadastral 50845 inscris in Cartea Funciara a com.Cornetu cu nr.50845,d-lui Constantin Marian
2012
112
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 161
· Cel mai nou membru: Braslasu Mihail
Pagină generată în 0.17 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 Site realizat de IT-TOTAL 604,504 vizite unice