18 Ianuarie 2019 20:32:30
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
HOTARARI de consiliu pe anul 2014
An
Numar
HOTARARI de consiliu 2014
2014
1
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE ANUL 2014 AL S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
2014
2
HOTARARE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. CORNETU NR.37/28.06.2013 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
2014
3
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
2014
4
HOTARARE PRIVIND INDEXAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI A TERENURILOR AFERENTE,PENTRU ANUL 2014
2014
5
HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.L.CORNETU NR.59 DIN 18.11.2013 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII UNUI AJUTOR FINANCIAR DE LA C.J.ILFOV PENTRU ACHITAREA INTEGRALA A SITUATIILOR DE PLATA DIN CADRUL "PROIECTULUI INTEGRAT FEADR MASURA 322-MODERNIZARE DRUMURI,PARC,FESTIVAL CU SPECIFIC LOCAL,INFIINTARE SI DOTARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE", DERULAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE FINANTARE C322010985001 DIN 01.06.2010
2014
6
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL C.L. CORNETU,JUDETUL ILFOV
2014
7
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
2014
8
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM.CORNETU PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2013
2014
9
HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU DIN CLADIREA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL CORNETU,AFLAT IN PROPRIETATEA PUBLICA A COM.CORNETU SI ADMINISTRAREA C.L.CORNETU,PENTRU AMENAJARE SPATII CU DESTINATIA SEDII ADMINISTRATIVE,ORGANIZATII PROFESIONALE
2014
10
HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI VOICU ELENA
2014
11
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2014-2015 IN COM.CORNETU,JUD.ILFOV
2014
12
HOTARARE PENTRU APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT "EXTINDEREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENT DIDACTIC A SCOLII CU CLASELE I-VIII NR.1 COMUNA CORNETU,JUD.ILFOV" IN VEDEREA FINANTARII IN CADRUL POR 2007-2013 AXA PRIORITARA 3 - IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE,DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.4 - REABILITAREA,MODERNIZAREA,DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PREUNIVERSITARE,UNIVERSITARE SI A INFRASTRUCTURII PENTRU FORMARE PROFESIONALA CONTINUA"
2014
13
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR.9 DIN 25.02.2011 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULELE SI UTILAJELE DIN DOTARE
2014
14
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013
2014
15
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ''REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDITIILE IN CARE SE REALIZEAZA ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICA SAU PRIVATA A COM.CORNETU IN VEDEREA INSTALARII,INTRETINERII,INLOCUIRII SAU MUTARII RETELELOR DE COMUNICATII ELECTRONICE SAU A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURA NECESARE SUSTINERII ACESTORA,MODUL DE UTILIZARE PARTAJATA A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURA,PRECUM SI MASURILE PRIVIND CONSTRUIREA DE RETELE DE COMUNICATII ELECTRONICE''
2014
16
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI BUDA
2014
17
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
18
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDAII UNOR AJUTOARE DE URGANTA PERSOANELOR SINGURE SI FAMILIILOR DEFAVORIZATE CU OCAZIA SARBATORII RELIGIOASE "INVIEREA DOMNULUI"
2014
19
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MIHAI LUCIAN
2014
20
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA LOCALITATII CORNETU IN ANUL 2014
2014
21
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2014 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL
2014
22
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR.50 DIN 17.12.2007 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI MAXIM DE AUTORIZATII TAXI IN COM.CORNETU ,JUD. ILFOV SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE,DESFASURARE SI AUTORIZARE A ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI PE TERITORIUL COM.CORNETU, JUD. ILFOV
2014
23
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU ,JUD. ILFOV
2014
24
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
25
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMERTRUL I AL ANULUI 2014
2014
26
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE AL PROIECTULUI "REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUD. ILFOV" - COMUNA CORNETU
2014
27
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII H.C.L. NR.9/2003 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR DE STRAZI IN COMUNA CORNETU
2014
28
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE "ECOSAL ILFOV"
2014
29
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
30
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.48 DIN 10.12.2007 PRIVIND BLOCAREA, RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE ORI PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COM.CORNETU
2014
31
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI CORNETU
2014
32
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RESTAURARII SI REAMPLASARII MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL
2014
33
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL C.L. AL COMUNEI CORNETU,JUD. ILFOV
2014
34
HOTARARE PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI CORNETU,JUD.ILFOV LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA ARGESULUI
2014
35
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM. CORNETU PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2014
2014
36
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI CORNETU
2014
37
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
38
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.L. AL COM. CORNETU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2014
39
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI A SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 CORNETU
2014
40
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURII DE EXPROPRIERE A UNUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATA SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL "REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COM. CORNETU, JUD. ILFOV"
2014
41
HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA CLUBULUI SPORTIV "ASOCIATIA CLUB SPORTIV CORNETU" SI APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI
2014
42
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE TEREN FOTBAL IN COMUNA CORNETU,JUDETUL ILFOV"
2014
43
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII REFERENDUMULUI IN VEDEREA CONSULTARII CETATENILOR SATULUI BUDA CU PRIVIRE LA DELIMITAREA ADMINISTRATIVA SI APARTENENTA ACESTUIA
2014
44
HOTARARE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. CORNETU NR.43 DIN 09.09.2014 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII REFERENDUMULUI IN VEDEREA CONSULTARII CETATENILOR SATULUI BUDA CU PRIVIRE LA DELIMITAREA ADMINISTRATIVA SI APARTENENTA ACESTUIA
2014
45
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII REFERENDUMULUI IN VEDEREA CONSULTARII CETATENILOR SATULUI BUDA CU PRIVIRE LA DELIMITAREA ADMINISTRATIVA SI APARTENENTA ACESTUIA
2014
46
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
47
HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL COM. CORNETU A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 75 M.P. CU NUMARUL CADASTRAL 54546
2014
48
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI "ZILELE COMUNEI CORNETU" IN 11-12 OCTOMBRIE2014, DERULAT IN CADRUL "PROIECT INTEGRAT FEADR MASURA 322"
2014
49
HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD DE ASOCIERE INTRE U.A.T. ORAS BRAGADIRU,JUD. ILFOV SI U.A.T. COMUNA CORNETU,JUD. ILFOV, PENTRU INFIINTAREA UNEI LINII DE AUTOBUZ(RATB) PE TRASEUL: BUCURESTI-DEPOUL ALEXANDRIA-SOSEAUA ALEXANDRIEI-ORASUL BRAGADIRU-COMUNA CORNETU
2014
50
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PRIN ACT ADITIONAL
2014
51
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR "REABILITARE TERMICA BLOC P15"
2014
52
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE AL OBIECTIVULUI DE INVESTTII "EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COM. CORNETU,JUD. ILFOV
2014
53
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL C.L. AL COMUNEI CORNETU,JUD. ILFOV
2014
54
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
55
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI CORNETU,PENTRU ANUL 2014
2014
56
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
57
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2015
2014
58
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2014
2014
59
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI CORNETU
2014
60
HOTARARE PRIVIND EXPROPRIEREA UINUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATA SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL "REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COM.CORNETU, JUD.ILFOV"
2014
61
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2014-2015
2014
62
HOTARARE PRIVIND PRELUAREA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA EXECUTATE LA BLOCURILE D1,D3,P6
2014
63
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
64
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA "POMULUI DE CRACIUN" IN ANUL 2014
2014
64/1
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIU CUPLURILOR CARE IMPLINESC 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA IN ANUL 2014 SI A CATE 250 DE LEI PENTRU PERSOANELE VADUVE CARE IN ANUL 2014 AR FI IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE SAU PESTE 50 DE ANI SI CARE NU S-AU MAI RECASATORIT
2014
65
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI BUDA
2014
66
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016
2014
67
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR.61 DIN 25.11.2014 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2014-2015
2014
68
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2014
2014
69
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
2014
70
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
2014
71
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECEPTIILOR LA TERMINAREA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA EXECUTATE LA BLOCURILE P1,P14,D2,D5
2014
72
HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2015
2014
73
HOTARARE PRIVIND ANULAREA MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE UNOR TAXE SPECIALE
2014
74
HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE
2014
75
HOTARARE PRIVIND REGLEMENTAREA ACORDARII AJUTOARELOR DE URGENTA SI A PRESTATIILOR FINANCIARE EXCEPTIONALE
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 2

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 161
· Cel mai nou membru: Braslasu Mihail
Pagină generată în 0.04 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 Site realizat de IT-TOTAL 604,506 vizite unice