18 Ianuarie 2019 20:35:56
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
HOTARARI de consiliu pe anul 2018
An
Numar
HOTARARI de consiliu 2018
2018
1
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018 REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL
2018
2
HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNETU, SI DIN SERVICIILE PUBLICE, DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU
2018
3
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONFERIRE A TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CORNETU"
2018
4
HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI CORNETU APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.10/25.02.2008"
2018
5
HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4/15.01.2018 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI CORNETU APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10/25.02.2008
2018
6
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ILFOV, IN PERIOADA 2014-2020" PRECUM SI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA
2018
7
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 29/09.07.2015 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A SPATIILOR VERZI (INTRETINERE ZONE VERZI, PARCURI, BAZE SPORTIVE SI A LOCURILOR DE JOACA) CATRE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. , PRIN ACT ADITIONAL
2018
8
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2018
9
HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 2017
2018
10
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
2018
11
HOTARARE PRIVIND INDEXAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI A TERENURILOR AFERENTE PENTRU ANUL 2018
2018
12
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PRESTATIILOR DE SALUBRIZARE STRADALA PE ANUL 2018
2018
13
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2017
2018
14
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CUANTUMULUI TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE IN COMUNA CORNETU, APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28/09.07.2015
2018
15
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 IN COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2018
16
HOTARARE PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI GHEORGHE IOAN
2018
17
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.38/28.07.2017 PENTRU APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE OBIECTIVUL DE INVESTITII „EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA CORNETU,JUDET ILFOV " IN VEDEREA FINANTARII IN CADRUL P.N.D.L. 2017-2020
2018
18
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.39/28.07.2017 PENTRU APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CORNETU,JUDET ILFOV " IN VEDEREA FINANTARII IN CADRUL P.N.D.L. 2017-2020
2018
19
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CENTRULUI CULTURAL CORNETU
2018
20
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE INTRE MUNICIPIUL BUCURETI SI COMUNA CORNETU,JUD.ILFOV,LINIA 407 GHENCEA —CORNETU
2018
21
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SI A REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL POLITIEI LOCALE CORNETU
2018
22
HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA,CONSTITUITA LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL COM.CORNETU PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.10/25.02.2011
2018
23
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR AJUTOARE DE URGENTA PERSOANELOR SINGURE SI FAMILIILOR DEFAVORIZATE CU OCAZIA SARBATORII RELIGIOASE „INVIEREA DOMNULUI"
2018
24
HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.27/30.05.2011 PRIVIND APROBAREA CUAMTUMULUI REDEVENTEI PENTRU CABINETELE MEDICATE CONCESIONATE POTRIVIT H.G. NR.884/2004 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE,INCEPAND CU DATA DE 1 IUNIE 2011
2018
25
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM.CORNETU ,JUD.ILFOV
2018
26
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA AL COMUNEI CORNETU
2018
27
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII NORMEI DE HRANA PERSONALULUI POLITIEI LOCALE DIN CADRUL APARATULUII DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNETU SI A REGULAMENTULUI DE ACORDARE A NORMEI DE HRANA
2018
28
HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE INTRE I.P.J. ILFOV - POLITIA ORASULUI BRAGADIRU SI PRIMARIA COMUNEI CORNETU - BIROUL POLITIA LOCALA
2018
29
HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 4455/23.07.2001 A SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA CORNETU
2018
30
HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR
2018
31
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU ANUL 2017
2018
32
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2018
2018
33
HOTARARE PRIVIND STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR FARA PEDIGREE CU DETINATOR DE PE RAZA COMUNEI CORNETU
2018
34
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.12/28.02.2018 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PRESTATIILOR DE SALUBRIZARE STRADALA PE ANUL 2018
2018
35
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.70/31.10.2016 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL CORNETU
2018
36
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DOBRE FLORIN SI NUMIREA ACESTUIA IN COMISIA DE SPECIALITATE NR.3 PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETATENILOR SI RELATIILOR CU ACESTIA
2018
37
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2018
2018
38
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COM. CORNETU, JUD.ILFOV, PE ANUL 2017
2018
39
HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2017 ALE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L
2018
40
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A NUMARULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI SCOLAR 2017-2018 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
2018
41
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI CORNETU CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL ILFOV IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILOR ILFOV
2018
42
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR 11/25.02.2008 PRIVIND APROBAREA MODELELOR DE CONTRACTE DE SALUBRITATE CE SE VOR INCHEIA CU UTILIZATORII DE CATRE S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI-REBU S.A.
2018
43
HOTARARE PRIVIND PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI BUDA
2018
44
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „ SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALA DIN COMUNA CORNETU, STRADA TRANDAFIRILOR, JUDETUL ILFOV "
2018
45
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2018
2018
46
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE APLICARE A NORMELOR DE GOSPODARIRE LOCALA IN COMUNA CORNETU
2018
47
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC LA OBIECTIVUL DE INVESTITII „SISTEM DE CANALIZARE PLUVIALA DIN COMUNA CORNETU, STRADA TRANDAFIRILOR, JUDETUL ILFOV."
2018
48
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2018
49
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2018
2018
50
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2018
2018
51
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 4 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE INCHEIAT INTRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA ADIA ILFOV , IN NUMELE SI PE SEAMA UAT MEMBRE, IN CALITATE DE DELEGATAR SI S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., IN CALITATE DE DELEGAT (OPERATOR)
2018
52
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA BUCURESTI ILFOV" COD MYSMIS 125074 SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT SI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE — U.M.P.M.R.S.U.- LIDER DE PROIECT SI COMUNA CORNETU —PARTENER
2018
53
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE PENTRU APROBAREA SI SEMNAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI PENTRU REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV, CONTRACT CE URMEAZA A SE INCHEIA CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA, SOCIETATE CONSTITUITA PRIN REORGANIZAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
2018
54
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE P+2E, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES SI PARCARI , CIRCULATII AUTO SI PIETONALE , SPATII VERZI , ASIGURARE BRANSAMENTE SI UTILITATI " AMPLASAT IN COMUNA CORNETU , JUDETUL ILFOV , STRADA FAGULUI
2018
55
HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU OFICIULUI DE CADASTRU SI PUBLICITATE INTOBILIARA ILFOV , IN VEDEREA CONSTITUIRII SI FUNCTIONARII UNUI BIROU DE RELATII CU PUBLICUL
2018
56
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2018
57
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI A SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2018
58
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTARILOR CONTABILE SEMESTRIALE LA 30.06.2018 ALE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2018
59
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2018
60
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2018
61
HOTARARE PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.6/22.02.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TCHNICO-ECONOMICI PENTRU „ PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ILFOV ÎN PERIOADA 2014-2020 " PRECUM SI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA
2018
62
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „ PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDE?UL ILFOV ÎN PERIOADA 2014-2020 " PRECUM SI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA
2018
63
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIU ÎN SUMA DE 1000 LEI CUPLURILOR CARE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA ÎN ANUL 2018 SI A CATE 500 LEI PENTRU PERSOANELE VADUVE CARE IN ANUL 2018 AR FI ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE SAU PESTE 50 DE ANI SI CARE NU S-AU MAI RECASATORIT
2018
64
HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRASEULUI, ORARULUI DE FUNCTIONARE SI NUMARUL DE CURSE PE ZI PENTRU MICROBUZELE SCOLARE
2018
65
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI EXECUTARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE INCHIRIERE SI A SERVICIULUI DE INCHIRIERE AUTOTURISME IN COMUNA CORNETU
2018
66
HOTARARE PRIVIND STABILIREA TARIFULUI DE DISTANTA MAXIMAL UNIC PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI IN COMUNA CORNETU
2018
67
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI CORNETU
2018
68
HOTARARE PRIVIND ACHIZITIONAREA UNOR MOICROCIPURI PENTRU CAINII CU STAPAN DIN COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2018
69
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2018
2018
70
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 AL CENTRULUI CULTURAL CORNETU
2018
71
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A NUMARULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI SCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
2018
72
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2018
2018
73
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2018-2019
2018
74
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM „EXTRAS DIN PUG, PROIECT NR.20/2004 , APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL BRAGADIRU NR.74/27.10.2005 , AFERENTA SATULUI BUDA CONFORM SENTINTEI CIVILE NR.3464/08.12.2014 A TRIBUNALULUI ILFOV, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIN DECIZIA CIVILA NR.2526/05.05.2016 A CURTII DE APEL BUCURESTI, SECTIA A VIII CIVILA
2018
75
HOTARARE PRIVIND INITIEREA DEMERSURILOR DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CORNETU, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.17/30.04.2001, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
2018
76
HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2018
2018
77
HOTARÂRE PRIVIND ORGANIZAREA „POMULUI DE CRACIUN" ÎN ANUL 2018
2018
78
HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 AL CENTRULUI CULTURAL CORNETU
2018
79
HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.43/30.05.2018 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI BUDA
2018
80
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2018
2018
81
HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019
2018
82
HOTARARE PRIVIND ANULAREA MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE UNOR TAXE SPECIALE
2018
83
HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE
2018
84
HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV
2018
85
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICIIRII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2018
86
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIU A CARE 1000 LEI CUPLURILOR CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA IN ANUL 2018 SAU PESTE 50 DE ANI SI CATE 500 LEI PERSOANELOR VADUVE CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE SI CARE NU S-AU MAI RECASATORIT
2018
87
HOTARARE PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019 PRIVIND REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL
2018
88
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM.CORNETU, JUD. ILFOV
2018
89
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI DIN 28.12.2018 A AGA A.D.T.P.B.I. SI ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI — LFOV
2018
90
HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI CORNETU APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10/25.02.2008
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 161
· Cel mai nou membru: Braslasu Mihail
Pagină generată în 0.12 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 Site realizat de IT-TOTAL 604,521 vizite unice