18 Ianuarie 2019 20:29:47
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
HOTARARI de consiliu pe anul 2017
An
Numar
HOTARARI de consiliu 2017
2017
1
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE STRADA FLACARA"
2017
2
HOTARARE PRIVIND ABROGAREA PUNCTULUI 2 DIN ANEXA NR.10 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.86/28.12.2016 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2017
2017
3
HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.68/31.10.2016 PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE PROPRII DE CHELTUIELI LA NIVELUL AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE ALE COMUNEI CORNETU SI AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA
2017
4
HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI CULTURAL CORNETU
2017
5
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "MODERNIZARE STRADA PINULUI"
2017
6
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2016
2017
7
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 IN COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2017
8
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2017 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL
2017
9
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI NECESAR PENTRU APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA 2016-2030 REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV
2017
10
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2017
2017
11
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV"
2017
12
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA ESALONARII LA PLATA A CREANTELOR BUGETARE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE
2017
13
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR AJUTOARE DE URGENTA PERSOANELOR SINGURE SI FAMILIILOR DEFAVORIZATE CU OCAZIA SARBATORII RELIGIOASE "INVIEREA DOMNULUI"
2017
14
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A NUMARULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA AL ANULUI SCOLAR 2016-2017 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
2017
15
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII H.C.L. NR.29/09.07.2015 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A SPATIILOR VERZI (INTRETINERE ZONE VERZI, PARCURI, BAZE SPORTIVE SI A LOCURILOR DE JOACA) CATRE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L., PRIN ACT ADITIONAL
2017
16
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.30/09.07.2015 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTARILE DE SERVICII PRACTICATE DE CATRE SERVICIUL SPATII VERZI, PARCURI, BAZE SPORTIVE, LOCURI DE JOACA DIN CADRUL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2017
17
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
2017
18
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU , JUD. ILFOV
2017
19
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
2017
20
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COM. CORNETU, JUD. ILFOV, PE ANUL 2016
2017
21
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2017
22
HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PAUN ROBERTINO CRISTIAN
2017
23
HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI MARINESCU ALEXANDRU GHEORGHE
2017
24
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI RADU GHEORGHITA
2017
25
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2017
2017
26
HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV
2017
27
HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2016 ALE S.C.ADP CORNETU SERV S.R.L.
2017
28
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC-DETALII DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE STRADA GAROAFEI (SISTEM RUTIER, RIGOLE, TROTUARE SI SPATII VERZI), COMUNA CORNETU JUDETUL ILFOV"
2017
29
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
2017
30
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME SI A UNUI PREMIU A CATE 2000 LEI PERSOANELOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 100 DE ANI
2017
31
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND PROCEDURA PENTRU INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII, LA NIVELUL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2017
32
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2017
33
HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE A UNOR MIJLOACE FIXE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CORNETU IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII
2017
34
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI FLOREA MONICA CORNELIA SI NUMIREA ACESTEIA IN COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 PENTRU INVATAMANT,SANATATE SI FAMILIE,MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA,PROTECTIA COPILULUI,ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE,CULTE,TINERET SI SPORT
2017
35
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR PENTRU NOU NASCUTI
2017
36
HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNETU SI DIN SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU
2017
37
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DINCA MARIN SI NUMIREA ACESTUIA IN COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 PENTRU INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE , MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIA COPILULUI, ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, TINERET SI SPORT
2017
38
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE OBIECTIVUL DE INVESTITII:''EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA CORNETU,JUDET ILFOV “ IN VEDEREA FINANTARII IN CADRUL P.N.D.L. 2017-2020
2017
39
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE OBIECTIVUL DE INVESTITII:''MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CORNETU,JUDET ILFOV “ IN VEDEREA FINANTARII IN CADRUL P.N.D.L. 2017-2020
2017
40
HOTARARE PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZA CONSILIERII LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2017
41
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2017
2017
42
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTARILOR CONTABILE SEMESTRIALE LA 30.06.2017 ALE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2017
43
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2017
44
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI A SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2017
45
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
2017
46
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
2017
47
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI "ZILELE COMUNEI CORNETU" IN 13-15 OCTOMBRIE 2017 DERULAT IN CADRUL "PROIECT INTEGRAT FEADR MASURA 322"
2017
48
HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA FONDULUI DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2017
49
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2017
50
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIU A CATE 1000 LEI CUPLURILOR CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA SI A CATE 500 LEI PENTRU PERSOANELE VADUVE CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE SI CARE NU S-AU MAI RACASATORIT
2017
51
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2017
2017
52
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2017-2018
2017
53
HOTARARE PRIVIND ACHIZITIONAREA UNOR MICROCIPURI PENTRU CAINII CU STAPAN DIN COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2017
54
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
2017
55
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A NUMARULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI SCOLAR 2017-2018 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
2017
56
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
2017
57
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2017
59
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA "POMULUI DE CRACIUN" IN ANUL 2017
2017
60
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIU IN SUMA NETA DE 1000 LEI CUPLURILOR CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA IN ANUL 2017 SAU PESTE 50 DE ANI
2017
61
HOTARARE PRIVIND STABILIREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL UAT CORNETU
2017
62
HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018
2017
63
HOTARARE PRIVIND ANULAREA MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE UNOR TAXE SPECIALE
2017
64
HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE
2017
65
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA PE RAZA COMUNEI CORNETU
2017
66
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUD.ILFOV
2017
67
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
2017
68
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
2017
69
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018
2017
70
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2017
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 161
· Cel mai nou membru: Braslasu Mihail
Pagină generată în 0.04 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 Site realizat de IT-TOTAL 604,498 vizite unice