18 Ianuarie 2019 20:36:59
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
HOTARARI de consiliu pe anul 2016
An
Numar
HOTARARI de consiliu 2016
2016
1
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRI DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2015
2016
2
HOTARARE PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI CORNETU PRIN CONSILIUL LOCAL CORNETU CU JUDETUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDETEAN ILFOV IN VEDEREA REALIZARII SI FINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE ACOSTAMENTE, RIGOLE SI SPATII VERZI SOS. ALEXANDRIEI"
2016
3
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "MODERNIZARE STRADA FLACARA"
2016
4
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "MODERNIZARE STRADA TABEREI, ISLAZULUI, MACESULUI, TRANDAFIRILOR"
2016
5
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "MODERNIZARE INTRAREA SATURN"
2016
6
HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2015, PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE
2016
7
HOTARARE PRIVIND INDEXAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI A TERENURILOR AFERENTE PENTRU ANUL 2016
2016
8
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2016
9
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM. CORNETU PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2015
2016
10
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2016 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL
2016
11
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE PRIVIND OBIECTIVUL(PENTRU LUCRAREA) "AMENAJARE TROTUARE,SPATII VERZI STRADA CRINULUI"
2016
12
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
13
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2016
14
HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE STRADA IN COMUNA CORNETU
2016
15
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC-DETALII DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE "MODERNIZARE STRADA FLACARA"
2016
16
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC-DETALII DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE "MODERNIZARE INTRAREA SATURN"
2016
17
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR.3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE INCHEIAT INTRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA "ADIA ILFOV", IN NUMELE SI PE SEAMA U.A.T. MEMBRE, IN CALITATE DE DELEGATAR SI S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., IN CALITATE DE DELEGAT(OPERATOR)
2016
18
HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMARULUI SI A CUANTUMULUI BURSELOR SCOLARE PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA LOCALITATII CORNETU IN ANUL 2016
2016
19
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE PRIVIND OBIECTIVUL "EXTINDEREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENT DIDACTIC A SCOLII CU CLASELE I-VIII NR.1 COM.CORNETU, JUD.ILFOV"
2016
20
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.2 DIN 25.01.2016 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI CORNETU PRIN CONSILIUL LOCAL CORNETU CU JUDETUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDETEAN ILFOV IN VEDEREA REALIZARII SI FINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE ACOSTAMENTE, RIGOLE, TROTUARE SI SPATII VERZI SOS. ALEXANDRIEI"
2016
21
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.26 DIN 30.06.2015 PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SERVICII JURIDICE DE ASISTENTA, CONSULTANTA SI REPREZENTARE A COMUNEI CORNETU PRIVIND RECUPERAREA CREANTELOR BUGETARE DE LA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
2016
22
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC-DETALII DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE "MODERNIZARE STRAZILE TABEREI, ISLAZULUI, MACESULUI, TRANDAFIRILOR"
2016
23
HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL CORNETU IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR AFERENTE CONTRACTULUI NR.16 DIN 15.03.2011 "REABILITARE SI EXTINDERE SURSE DE APA, STATII DE TRATARE, REZERVOARE SI STATII DE POMPARE IN LOCALITATILE BRAGADIRU, CORNETU, PANTELIMON, DOBROESTI, DOMNESTI, CIOROGIRLA, BRANESTI SI CERNICA, JUDETUL ILFOV"
2016
24
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015
2016
25
HOTARARE PRIVIND STABILIREA MODALITATII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR STIMULENTULUI EDUCATIONAL - TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA
2016
26
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COM.CORNETU, JUD.ILFOV, PE ANUL 2015
2016
27
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2016
28
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR AJUTOARE DE URGENTA PERSOANELOR SINGURE SI FAMILIILOR DEFAVORIZATE CU OCAZIA SARBATORII RELIGIOASE "INVIEREA DOMNULUI"
2016
29
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 IN COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2016
30
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.18/07.03.2016 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI SI A CUANTUMULUI BURSELOR SCOLARE PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA LOCALITATII CORNETU IN ANUL 2016
2016
31
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
32
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SI A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
2016
33
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2016
34
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI CORNETU
2016
35
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
36
HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2015 ALE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2016
37
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC-DETALII DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE ACOSTAMENTE, RIGOLE, TROTUARE SI SPATII VERZI SOS. ALEXANDRIEI"
2016
38
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI PENTRU PROIECTUL "EXTINDEREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENT DIDACTIC AL SCOLII CU CLASELE I-VIII NR.1 CORNETU", COD SMIS 53350
2016
39
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL CORNETU
2016
40
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIER LOCAL IN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2016
41
HOTARARE PRIVIND CONSTATAREA CONSTITUIRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2016
42
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2016
43
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2016
44
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA INTRAREA SATURN"
2016
45
HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LA ADUNAREA SATEASCA PENTRU ALEGEREA DELEGATULUI SATESC AL SATULUI BUDA
2016
46
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI ALE INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
2016
47
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR, PROCEDURA PENTRU OCUPAREA SI ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR PUBLIC PRECUM SI ATRIBUTIILE SPECIFICE FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC
2016
48
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL IN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV, DIN PARTEA PARTIDULUI MISCAREA POPULARA
2016
49
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2016
50
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2016
2016
51
HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.78/21.12.2015 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PRESTATIILOR DE SALUBRIZARE STRADALA IN COMUNA CORNETU PE ANUL 2016
2016
52
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.45/07.07.2016 PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LA ADUNAREA SATEASCA PENTRU ALEGEREA DELEGATULUI SATESC AL SATULUI BUDA
2016
53
HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV
2016
54
HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.26/30.06.2015 PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SERVICII JURIDICE DE ASISTENTA, CONSULTANTA SI REPREZENTARE A COMUNEI CORNETU PENTRU RECUPERAREA CREANTELOR BUGETARE DE LA PERSONAE FIZICE SI JURIDICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
2016
55
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
56
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2016
57
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI A SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2016
58
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIU A CATE 1000 LEI CUPLURILOR CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA SI A CATE 500 LEI PENTRU PERSOANELE VADUVE CARE AR FI IMPLINIT 50 ANI DE CASATORIE SI CARE NU S-AU MAI RECASATORIT
2016
59
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DARII IN FOLOSINTA GRATUITA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU A UNUI MICROBUZ PENTRU TRANSPORTUL SCOLAR
2016
60
HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE DIN COM. CORNETU, JUD. ILFOV, IN COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2016
61
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
62
HOTARARE PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI CORNETU PRIN CONSILIUL LOCAL CORNETU CU JUDETUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDETEAN ILFOV IN VEDEREA REALIZARII SI FINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE STR. GAROAFEI(SISTEM RUTIER.RIGOLE,TROTUARE SI SPATII VERZI)"
2016
63
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI "ZILELE COMUNEI CORNETU" 1N 14-16 OCTOMBRIE 2016 DERULAT IN CADRUL "PROIECT INTEGRAT FEADR MASURA 322"
2016
64
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTARILOR CONTABILE SEMESTRIALE LA 30.06.2016 ALE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2016
65
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII MANDATULUI ADMINISTRATORULUI S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. PE O PERIOADA DE 4 ANI
2016
66
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2016
67
HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI GIUREA FLORIN
2016
68
HOTARARE PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE PROPRII DE CHELTUIELI LA NIVELUL AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE ALE COMUNEI CORNETU SI AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA
2016
69
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
70
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.39/01.07.2106 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL CORNETU
2016
71
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI STANCIU ADRIAN
2016
72
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTENERIATULUI INTRE UAT ORAS BUFTEA SI ASOCIATIA EXCELENTA IN EDUCATIE SI FORMARE CONTINUA, ASOCIATIA LEONARDO PENTRU EDUCATIE INTEGRALA SI UAT COMUNA CORNETU, IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE POCU /74/6/18/18 OPERATIUNE COMPOZITA OS.6.2,6.3,6.4,6.6
2016
73
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
74
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII H.C.L. NR.34/31.05.2016 PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI CORNETU
2016
75
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2016-2017
2016
76
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA "POMULUI DE CRACIUN" IN ANUL 2016
2016
77
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PRESTATIILOR DE SALUBRIZARE STRADALA PE ANUL 2017
2016
78
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2016
2016
79
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016
2016
80
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE ŞI A UNUI PREMIU A C├éTE 1000 LEI CUPLURILOR CARE AU ├ÄMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NE├ÄNTRERUPTĂ ŞI A C├éTE 500 LEI PENTRU PERSOANELE VĂDUVE CARE AU ├ÄMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE ŞI CARE NU S-AU MAI RECĂSĂTORIT
2016
81
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "REABILITAREA TERMICA A BLOCULUI D1"
2016
82
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "REABILITAREA TERMICA A BLOCULUI D3"
2016
83
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "REABILITAREA TERMICA A BLOCULUI P6"
2016
84
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2016
85
HOTARARE PRIVIND ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "AMENAJARE TEREN FOTBAL COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV"
2016
86
HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2017
2016
87
HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE
2016
88
HOTARARE PRIVIND ANULAREA MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE UNOR TAXE SPECIALE
2016
89
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE RETEA SCOLARA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 IN COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2016
90
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM.CORNETU, JUD.ILFOV
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 2

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 161
· Cel mai nou membru: Braslasu Mihail
Pagină generată în 0.12 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 Site realizat de IT-TOTAL 604,526 vizite unice