18 Ianuarie 2019 20:29:59
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
HOTARARI de consiliu pe anul 2015
An
Numar
HOTARARI de consiliu 2015
2015
1
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE ACOSTAMENTE, RIGOLE, TROTUARE SI SPATII VERZI SOS.ALEXANDRIEI"
2015
2
HOTARARE APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE TROTUARE SI SPATII VERZI STR. CRINULUI"
2015
3
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE STR. GAROAFEI"
2015
4
HOTARARE PRIVIND INDEXAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI A TERENURILOR AFERENTE,PENTRU ANUL 2015
2015
5
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL C.L. CORNETU,JUDETUL ILFOV
2015
6
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TIMESTRUL IV AL ANULUI 2014
2015
7
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2015
2015
8
HOTARARE PRIVIND STABILIREA MODULUI IN CARE ESTE SUPORTAT COMISIONUL BANCAR IN URMA PLATII ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR UTILIZAND CARDUL BANCAR IN SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATI
2015
9
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COM.CORNETU, JUD.ILFOV
2015
10
HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2014
2015
11
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2015
2015
12
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016 IN COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2015
13
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR AJUTOARE DE URGENTA PERSOANELOR SINGURE SI FAMILIILOR DEFAVORIZATE CU OCAZIA SARBATORII RELIGIOASE "INVIEREA DOMNULUI"
2015
14
HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCATOR SI APROBAREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL
2015
15
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2015 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL
2015
16
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2015
17
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE ANUL 2015 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2015
18
HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,FARA LICITATIE PUBLICA,ATERENULUI IN SUPRAFATA DE 75 M.P. SITUAT IN COMUNA CORNETU, SOS. ALEXANDRIEI, NR.126A, JUD, ILFOV, TARLA 12, PARCELA 1060, TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI CORNETU, NECESAR EXTINDERII UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL
2015
19
HOTARARE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE A SPATIULUI CU DESTINATIE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.VASILESCU FLORENTIN TITUS
2015
20
HOTARARE PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE SI LOCUL IN CARE CONTRAVENIENTII VOR PRESTA ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII
2015
21
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI CORNETU CU JUDETUL ILFOV-CONSILIUL JUDETEAN ILFOV SI CU ALTE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL ILFOV PRECUM SI CU MUNICIPIUL BUCURESTI-CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMINITARA "ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI"
2015
22
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COM.CORNETU, JUD. ILFOV
2015
23
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT CATRE S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. A SUPRAFETEI DE 1 MP TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC, SITUAT IN COM. CORNETU, JUD. ILFOV, PE SPATIUL VERDE DIN STR. AEROPORTULUI NR. 34, PENTRU AMPLASAREA UNEI STATII DE PROTECTIE CATODICA(SPC), PE O PERIOADA DE 15 ANI
2015
24
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA ILFOV ADIA-ILFOV
2015
25
HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA SPATIULUI CU DESTINATIE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. COMARNESCU BOGDAN ALEXANDRU
2015
26
HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SERVICII JURIDICE DE ASISTENTA, CONSULTANTA SI REPREZENTARE A COMUNEI CORNETU PRIVIND RECUPERAREA CREANTELOR BUGETARE DE LA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
2015
27
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PRESTATIILOR DE SALUBRIZARE STRADALA PE ANUL 2015
2015
28
HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE IN COMUNA CORNETU
2015
29
HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A SPATIILOR VERZI(INTRETINERE ZONE VERZI, PARCURI, BAZE SPORTIVE SI LOCURI DE JOACA) CATRE S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2015
30
HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTARILE DE SERVICII PRACTICATE DE CATRE SERVICIUL SPATII VERZI, PARCURI, BAZE SPORTIVE, LOCURI DE JOACA DIN CADRUL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2015
31
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII APA-CANAL ILFOV S.A.
2015
32
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC AFERENTA OBIECTIVULUI "FINALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU IZOLAREA TERMICA A BLOCURILOR D1, D3 SI P6"
2015
33
HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI ACHIM GHEORGHITA
2015
34
HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMARULUI SI A CUANTUMULUI BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA LOCALITATII CORNETU IN ANUL 2015
2015
35
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUD.ILFOV
2015
36
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2015
2015
37
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2015
2015
38
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU NR.50 DIN 16.10.2014 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PRIN ACT ADITIONAL
2015
39
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.4 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL CORNETU NR.31 DIN 09.07.2015 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII APA-CANAL ILFOV S.A.
2015
40
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA ILFOV ADIA-ILFOV
2015
41
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC-DETALII DE EXECUTIE, AFERENTA OBIECTIVULUI :AMENAJARE TROTUARE SI SPATII VERZI STRADA CRINULUI"
2015
42
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI CLUB SPORTIV CORNETU
2015
43
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
2015
44
HOTARARE PRIVIND IMPUTERNICIREA D-LUI VICEPRIMAR STANCIU ION SA SEMNEZE DOCUMENTELE DE INFIINTARE ALE ASOCIATIEI DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI
2015
45
HOTARARE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI TUDOSE DUMITRU DANUT
2015
46
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2015
47
HOTARARE PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI A SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU
2015
48
HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.18 DIN 27.02.2012 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PROPRIETATE PUBLICA DIN COM.CORNETU, CATRE SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CORNETU
2015
49
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI-TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC, AFERENTA OBIECTIVULUI "AMENAJARE TEREN FOTBAL COMUNA CORNETU,JUDETUL ILFOV"
2015
50
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2015
2015
51
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI "ZILELE COMUNEI CORNETU" IN 10.-11 OCTOMBRIE 2015, DERULAT IN CADRUL "PROIECT INTEGRAT FEADR MASURA 322"
2015
52
HOTARARE PRIVIND APROBAREA STABILIRII UNEI CRESTERI SALARIALE DE 12% PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNETU, JUD.ILFOV SI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU,JUD.ILFOV
2015
53
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE PERSONAL SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI ALE INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
2015
54
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI GHEORGHE IOAN
2015
55
HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA PROIECT TEHNIC-DETALII DE EXECUTIE, AFERENTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT COM. CORNETU, JUD. ILFOV
2015
56
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.65 DIN 15.12.2014 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI BUDA
2015
57
HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI COMUNEI CORNETU PE ANUL 2016 LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA ILFOV ADIA-ILFOV
2015
58
HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BALABANEANU MARIN
2015
59
HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL AL COM. CORNETU, JUD.ILFOV
2015
60
HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM. CORNETU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2015
2015
61
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2015
2015
62
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COM. CORNETU
2015
63
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.7 DIN 31.01.2013 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU DIN CLADIREA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL CORNETU, AFLAT IN PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI CORNETU SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CORNETU, PENTRU AMENAJARE SPATII CU DESTINATIA SPATII ADMINISTRATIVE, ORGANIZATII PROFESIONALE
2015
64
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA(COMODAT) A SPATIULUI NECESAR FUNCTIONARII POSTULUI DE POLITIE CORNETU
2015
65
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE RETEA SCOLARA PENTRU 2016-2017 IN COM. CORNETU
2015
66
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DIN COMUNA CORNETU, JUD.ILFOV
2015
67
HOTARARE PRIVIND ANULAREA MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE UNOR TAXE SPECIALE
2015
68
HOTARARE PRIVIND APROBAREA FACILITATII DE ANULARE A MAJORARILOR DE INTARZIERE IN COTA DE 73,3% AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 30.09.2015,INCLUSIV SI A MAJORARILOR DE INTARZIERE AFERENTE OBLIGATIILOR DE PLATA PRINCIPALE CU TERMENE DE PLATA PANA LA 30.09.2015 INCLUSIV,STINSE PANA LA ACEASTA DATA,DATORATE DE CONTRIBUABILII DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A COMUNEI CORNETU
2015
69
HOTARARE PRIVIND FINALIZAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "EXTINDEREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENT DIDACTIC A SCOLII CU CLASELE I-VIII, NR.1, CORNETU" COD SMIS 53350 SI APROBAREA CHELTUIELILOR NECESARE FINALIZARII ACESTUIA
2015
70
HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIU A CATE 500 LEI CUPLURILOR CARE IMPLINESC 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA IN ANUL 2015 SAU PESTE 50 DE ANI SI A CATE 250 LEI PENTRU PERSOANELE VADUVE CARE IN ANUL 2015 AR FI IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE SAU PESTE 50 DE ANI SI CARE NU S-AU MAI RECASATORIT
2015
71
HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA "POMULUI DE CRACIUN" IN ANUL 2015
2015
72
HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2014
2015
73
HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR SI PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE
2015
74
HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 47/2002
2015
75
HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016
2015
76
HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2015
2015
77
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2015-2016
2015
78
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PRESTATIILOR DE SALUBRIZARE STRADALA PE ANUL 2016
2015
79
HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI CORNETU
2015
80
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016
2015
81
HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2014
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 161
· Cel mai nou membru: Braslasu Mihail
Pagină generată în 0.04 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 Site realizat de IT-TOTAL 604,500 vizite unice