Decembrie 14 2017 08:23:07
Navigare
· Prima Pagina
· Program cu publicul
· Program audiente
· Noutati
· Proiecte
· Legaturi Utile
· Cauta in site
· Harta Cornetu
· Harta Site
· Album Foto
· Informatii de interes public
· Sugestii si Reclamatii
· Achizitii Publice
Meteo
Proiecte de hotarâri

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in suma de 1000 lei cuplului care a implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice

PROIECT DE HOTARARE privind anularea majorarilor de intarziere aferente unor taxe speciale

PROIECT DE HOTARARE privind organizarea "Pomului de Craciun" in anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerii de retea scolara pentru anul scolar 2018-2019 in comuna Cornetu, judetul Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC ADP CORNETU Serv SRL

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2017-2018 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul III al anului 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind achizitionarea unor microcipuri pentru cainii cu stapan din com. Cornetu, jud.Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de deszapezire pentru iarna 2017-2018

PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu a cate 1000 lei cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta si a cate 500 lei pentru persoanele vaduve care au implinit 50 de ani de casatorie si care nu s-au mai racasatorit

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com. Cornetu, jud. Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind organizarea festivalului "Zilele Comunei Cornetu" in 13-15 octombrie 2017 derulat in cadrul "Proiect integrat FEADR Masura 322"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind numirea reprezentantului consiliului local in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind numirea reprezentantilor consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2017 ale S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul II al anului 2017

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Cornetu, Judetul Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind validarea unui mandat de consilier local

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:''Extindere Gradinita cu program prelungit in comuna Cornetu,judet Ilfov “ in vederea finantarii in cadrul P.N.D.L. 2017-2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:''Modernizare drumuri de interes local in comuna Cornetu,judet Ilfov “ in vederea finantarii in cadrul P.N.D.L. 2017-2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei Cornetu in vederea casarii si valorificarii

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com. Cornetu, jud.Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Florea Monica Cornelia si numirea acesteia in comisia de specialitate nr.2 pentru invatamant,sanatate si familie,munca si protectie sociala,protectia copilului,activitati social-culturale,culte,tineret si sport

PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unei diplome si a unui premiu a cate 2000 lei persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru transport public Bucuresti Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul I al anului 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 ale S.C.ADP CORNETU SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic-detalii de executie la obiectivul de investitii "Modernizare strada Garoafei (sistem rutier, rigole, trotuare si spatii verzi), comuna Cornetu Judetul Ilfov"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al com. Cornetu, jud. Ilfov, pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu Gheorghita

PROIECT DE HOTARARE privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Marinescu Alexandru Gheorghe

PROIECT DE HOTARARE privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Paun Robertino Cristian

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.29/09.07.2015 privind delegarea gestiunii Serviciului de administrare a spatiilor verzi (intretinere zone verzi, parcuri, baze sportive si a locurilor de joaca) catre S.C. ADP Cornetu Serv S.R.L. prin act aditional

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2016-2017 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei la H.C.L. nr.30/09.07.2015 privind aprobarea tarifelor pentru prestarile de servicii practicate de catre Serviciul spatii verzi, parcuri, baze sportive, locuri de joaca din cadrul S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor singure si familiilor defavorizate cu ocazia sarbatorii religioase "INVIEREA DOMNULUI"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind acordarea esalonarii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si persoanele juridice

PROIECT DE HOTARARE privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti-Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Proiectului tehnic revizuit, aferent obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Cornetu,judetul Ilfov"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul IV al anului 2016

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Modernizare strada Pinului"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018 in com.Cornetu, Jud.Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 si repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social

PROIECT DE HOTARARE privind abrogarea punctului 2 din anexa nr.10 la Hotararea Consiliului Local nr.86/28.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului local privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii, la nivelul comunei Cornetu, Judetul Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei la H.C.L. nr.68/31.10.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autoritatilor administratiei publice ale comunei Cornetu si al institutiilor publice din subordinea acestora

PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea Centrului Cultural Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Modernizare strada Flacara"

PROIECT DE HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea termica a blocului D1"

PROIECT DE HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea termica a blocului D3"

PROIECT DE HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea termica a blocului P6"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Amenajare teren fotbal comuna Cornetu, Judetul Ilfov"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerii de retea scolara pentru anul scolar 2017-2018 in com. Cornetu, Jud.Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com.Cornetu, Jud.Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind anularea majorarilor de intarziere aferente unor taxe speciale

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice

PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate şi a unui premiu a câte 1000 lei cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi a câte 500 lei pentru persoanele văduve care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care nu s-au mai recăsătorit

PROIECT DE HOTARARE privind organizarea "Pomului de Craciun" in anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de deszapezire pentru iarna 2016-2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului prestatiilor de salubrizare stradala pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul III al anului 2016

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea parteneriatului intre UAT Oras Buftea si Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua, Asociatia Leonardo pentru Educatie Integrala si UAT Comuna Cornetu, in vederea depunerii unui proiect in cadrul apelului de proiecte POCU /74/6/18/18 Operatiune Compozita OS.6.2,6.3,6.4,6.6

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii H.C.L. Nr.34/31.05.2016 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autoritatilor administratiei publice ale comunei Cornetu si al institutiilor publice din subordinea acestora

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stanciu Adrian

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind asocierea comunei Cornetu prin Consiliul Local Cornetu cu Judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii si finantarii obiectivului de investitii "Modernizare str. Garoafei (sistem rutier, rigole, trotuare si spatii verzi)"

PROIECT DE HOTARARE privind organizarea Festivalului "Zilele Comunei Cornetu" in 14-16 octombrie 2016 derulat in cadrul "Proiect integrat FEADR Masura 322"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2016 ale SC ADP CORNETU SERV SRL

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului SC ADP CORNETU SERV SRL pe o perioada de 4 ani

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com. Cornetu, Jud.Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Giurea Florin

PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale din Com.Cornetu, Jud.Ilfov, in Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale nr. 1 Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea darii in folosinta gratuita Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu a unui microbuz pentru tranportul scolar

PROIECT DE HOTARARE privind numirea reprezentantilor consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind numirea reprezentantului consiliului local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Scolii Gimnaziale nr. 1 Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu a cate 1000 lei cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta si a cate 500 lei pentru persoanele vaduve care ar fi implinit 50 de ani de casatorie si care nu s-au mai recasatorit

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul II al anului 2016

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.78/21.12.2015 privind aprobarea programului prestatiilor de salubrizare stradala in comuna Cornetu pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.45/07.07.2016 privind desemnarea a doi consilieri la adunarea sateasca pentru alegerea delegatului satesc al satului Buda

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.26/30.06.2015 privind incheierea unui contract de servicii juridice de asistenta, consultanta si reprezentare a comunei Cornetu pentru recuperarea creantelor bugetare de la personae fizice si juridice, cu modificarile si completarile ulterioare

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea si eliberarea din functia de administrator public precum si atributiile specifice functiei de administrator public

PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri la adunarea sateasca pentru alegerea delegatului satesc al satului Buda

PROIECT DE HOTARARE privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de executie privind obiectivul(pentru lucrarea) "Modernizare Intrarea Saturn"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic-detalii de executie la obiectivul de investitii "Amenajare acostamente, rigole, trotuare si spatii verzi Sos.Alexandriei"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului pentru proiectul "Extinderea si dotarea cu echipament didactic al Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Cornetu" , cod SMIS 53350

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale SC ADP CORNETU SERV S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei ,Regulamentului de organizare si functionare si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC APA CANAL ILFOV SA

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.18 din 07.03.2016 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza localitatii Cornetu in anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Cornetu,Jud.Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Cornetu pe anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor singure si familiilor defavorizate cu ocazia sarbatorii religioase "INVIEREA DOMNULUI"

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2016-2017 in comuna Cornetu,Judetul Ilfov

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2015

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al com.Cornetu, Jud.Ilfov,pe anul 2015

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Cornetu

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational - tichete sociale pentru gradinita

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 134
· Cel mai nou membru: Ilie Marius
Pagină generată în 0.04 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2017 Site realizat de IT-TOTAL 522,442 vizite unice